Hetta Offshore er ett Bergens basert selskap med en ambisjon å bli en av de ledende aktørene for levering av personell offshore og til maritim virksomhet

Vi spesialiserer oss innen boring og brønn. Hovedvekten vil ligge innenfor: borepersonell, maritimt personell og teknisk personell.

Våre fokusområder vil være:

  • Utleie av høyt kvalifisert personell
  • Kvalitet i alle ledd
  • Punktlige leveranser

Hetta Offshore har som mål å levere de beste bemanningsløsninger- og modeller innenfor operative enheter, der vi til enhver tid vil søke å være en foretrukket partner for våre kunder og medarbeidere.

Scroll to Top