Kvalitet er viktig for å levere best mulig til våre kunder.

Hetta Offshore vil gjennom revisjoner og gode forbedringsprosesser jobbe mot en rekke sertifiseringer og kvalitetsstempler.

For å møte kravene fra våre kunder og medarbeidere jobbes det regelmessig både internt og eksternt for å sikre kvaliteten på våre tjenester

Hetta Offshore overholder vedtektene til bemanningsbransjen, bransjens etiske retningslinjer, og respekterer de beslutningene som gjøres i henhold til disse. Hetta Offshore ønsker å skape trygghet for den enkelte ansatte og oppdragsgiver, og å sikre seriøse forhold i bransjen.

Scroll to Top