Hetta Offshore har spesialisert seg på å levere høyt kvalifisert personell til offshore industrien.

Vi leverer:

Boring

 • Drifts- og vedlikeholdsoperatør
 • Boredekksarbeider 
 • Casing Operatør
 • Assisterende tårnmann
 • Tårnmann 
 • Assisterende borer
 • Borer
 • Boresjef
 • Senior Boresjef

Tekniske fag

 • Motormann
 • Sveiser
 • Mekaniker
 • Hydrauliker 
 • Subsea 
 • Elektriker 
 • Maskinromsoperatør
 • Teknisk assistent

Marine fag

 • Plattformsjef
 • Stabilitetssjef
 • Kontrollromsoperatør
 • DP Operatør
 • Kranfører
 • Matros
 • Dekksarbeider
Scroll to Top